เรียน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส ทางโรงพยาบาล
เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงภายในโรงพยาบาล

จึงมีนโยบาย เข้าทางเดียวบริเวณ​ด้านหน้า และต้องได้รับการตรวจคัดกรอง
ทุกท่าน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และซักประวัติการเดินทาง หรือสัมผัส
กับผู้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร
ทางการแพทย์ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

จึงขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมบริหารโรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2

โรงพยาบาล​อ่างทอง​เวช​ชการ​ 2

หรือ โรงพยาบาล​หมอ​ประเจิด​ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก และแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทองมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 59 เตียง

โดยเราตั้งมั่นที่จะให้บริการด้านสุขภาพอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างดีที่สุด ~

Promotion​s and Events


Send Us a Message